22/3/11

Sí? No?

Saps quan algú no t'agrada però en canvi, hi penses? I t'agradaria que t'agradés...ja es veurà...

1 comentari: